MUSIIKIN EDISTÄMISSÄÄTIÖN REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispvm: 04.12.2012

 

1. Rekisterinpitäjä

Musiikin edistämissäätiö

 

Yhteystiedot
Musiikin edistämissäätiö
Pieni Roobertinkatu 16, 00120 HELSINKI
www.musiikinedistamissaatio.fi
puh. (09) 6803 4040
fax (09) 6803 4033

 

 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Pääsihteeri Leena Hirvonen
puh. (09) 6803 4041
email: leena.hirvonen@musiikinedistamissaatio.fi

 

 

3. Rekisterin nimi

Musiikin edistämissäätiön hakemusrekisteri

 

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

(rekisterin käyttötarkoitus)

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään Musiikin edistämissäätiön harjoittamaan tukitoimintaan liittyvien hakemusasioiden rekisteröimiseen, hoitamiseen ja tukien tilittämiseen niihin oikeutetuille.

 

 

 

5. Rekisterin tietosisältö

Palvelussa käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

- Henkilöön/hakijaan liittyvät perustiedot:

asiakkaan nimi, henkilötunnus, y-tunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, pankkiyhteystiedot

 

- Hakemukseen liittyvät tiedot:

haettava rahamäärä, äänitteen edustama musiikkilaji, levyllä esiintyvät taiteilijat, levylle tuleva ohjelmisto, levyn julkaisemisajankohta, äänitteen kokonaisvalmistusmäärä, äänitteen tuottaja, äänittäjä, äänitteen julkaisija, äänitteen jakelu, julkaisuvuosi, myyntimäärä Suomessa, kuoronjohtaja, matkan ajankohta, matkalle osallistuvien määrä, matkan sisällön erittely, konserttijärjestelyistä vastaavat, ohjelmisto, tuen tarkoitus, tuotannon julkaisu-/esitysaikataulu, hankkeen erittely, hankkeen perustelu, mahdollisia lisätietoja, kouluttajat, kohderyhmä, opetussisältö, arvioitu osallistujien määrä, osallistumismaksun suuruus, tutkimus- ja julkaisusuunnitelma, toteutusaikataulu, hakemuksen edustama musiikkilaji ja toteutuspaikka, konsertin/tapahtuman vastaava järjestäjä

 

- Kustannus ja rahoitus tiedot

- Liitteet

 

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin merkittävät tiedot saadaan asiakkaan itse toimittamista hakemuksista.

 

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Myönteisen työskentelytukipäätöksen saanneista siirretään verottajalle hakijan perustiedot sekä myönnetty tukisumma.

 

Rekisteritietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Käsiteltävää aineistoa säilytetään Musiikin edistämissäätiön tiloissa, joka pidetään lukittuna henkilöstön ollessa muualla. Arkistot säilytetään lukituissa arkistotiloissa.

 

B. ATK:lle tallennetut tiedot

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisin keinoin asianmukaisesti suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

 

 

9. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

 

Musiikin edistämissäätiö
Pieni Roobertinkatu 16
00120 HELSINKI